به گزارش بنکر (Banker)،در تصمیم اول، قرار است بازار متشکلی برای معاملات ارزی تحت یک سامانه جدید، ایجاد شود. در تصمیم دوم، سپرده‌گیری ریالی مبتنی‌بر ارز توسط شبکه بانکی انجام خواهد شد. تصمیمی که می‌تواند یک قدم رو به جلو به حساب آید و انگیزه ماندگاری ریال در اقتصاد کشور را تقویت کند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی مصوبات جدید، مروری بر تجربه اقتصاد جهان در این زمینه‌ها کرده است. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/243087/دو-تصمیم-جدید-برای-مدیریت-بازار-ارز