فیروزه عسگری مدیر روابط عمومی گروه صنعتی بارز
به بورس نیوز گفت: به تبع افزایش نرخ ارز مشکلاتی در صنعت تولید تایر ایجاد شد که
درآینده نیز این مشکلات افزایش می یابند.

وی افزود: اما مدیریت گروه صنعتی بارز مشکلات موجود را برطرف و کمبودها را با نیز
کمک وزارت صمت تا حدودی برطرف خواهند کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186417/تلاش-بارز-برای-رفع-مشکلات-صنعت-تایر