به گزارش بنکر (Banker)، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره جلسه شورای پول و اعتبار نوشت: در جلسه شورای پول و اعتبار دو سازوکار مهم در خصوص ارز را به تصویب رساند. اولی مقررات مربوط به راه اندازی « بازار متشکل معاملات ارزی » و دومی نیز دستورالعمل «سپرده ریالی مبتنی بر ارز». 

منبع خبر: http://banker.ir/news/243065/جزییات-جلسه-شورای-پول-و-اعتبار-از-زبان-همتی