به گزارش بورس نیوز، در این
گزارش تعاریف مربوط به قانون و لایحه بودجه و همچنین ساختار اجزای تشکیل‌دهنده آن
ارایه شده است
.

نظر به پیش‌بینی تورم
بالای ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۸ ، رشد ۷.۹۸ درصدی بودجه عمومی بیانگر اعمال سیاست
انقباضی مالی دولت در سال آتی است. در این گزارش، ابتدا به بررسی ارقام کلی مندرج
در لایحه بودجه ۱۳۹۸ پرداخته و در ادامه عملکرد هفت ماهه نخست بودجه عمومی سال
۱۳۹۷ ارزیابی می‌شود. در بخش دوم و سوم هم به بررسی اقلام عمده سرفصل «واگذاری
دارایی مالی» و «تملک دارایی سرمایه‌ای» پرداخته شده است
.

این گزارش در ادامه به
تشریح برخی از موارد عمدهِ تأثیرگذار بر بازارسرمایه که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸
منظور شده، پرداخته است. بر این اساس، کاهش قابل توجه تأمین مالی دولت از محل تسهیلات
بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به کاهش رشد حجم نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب
کند شدن تحریک نرخ تورم خواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186240/رشد-798درصدی-بودجه-عمومی-بیانگر-اعمال-سیاست-انقباضی-مالی-دولت