ذخایر جهانی، بخشی از دارایی بانک های مرکزی جهان است که برحسب ارزهای مختلف و به منظور بازپرداخت بدهی های خارجی نگهداری می شود. بانک های مرکزی گاهی از ذخایر ارزی خود برای حمایت از واحد پول ملی کشور خود نیز استفاده می کنند .

تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸، کشورها ۱۰.۷۱ تریلیون دلار ذخایر ارزی داشته اند که ۶۱.۹۴ درصد معادل ۶.۶۳ تریلیون دلار از این ذخایر بر حسب دلار بوده است. این کمترین سهم دلار از ذخایر ارزی جهان از سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳ بدین سو محسوب می شود. به نظر می رسد بانک های مرکزی جهان در متنوع سازی ذخایر ارزی خود مصمم هستند و جنگ تجاری آمریکا و چین و عملکرد دولت ترامپ این روند را تشدید کرده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186258/سهم-دلار-از-ذخایر-ارزی-جهان-کم-شد