به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، امروز شاهد انتشار گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۷
قند هکمتان بودیم که بر این اساس این شرکت موفق به تحقق سودی ۳۲۲ میلیارد ریالی و
تعدیلی ۷۸ درصدی نسبت به سال مالی گذشته شده است.


ازجمله نکات قابل‌توجه در گزارش‌های حسابرسی شده این شرکت،
افزایش سودآوری به دلیل افزایش در حدود ۲۵۰ میلیارد ریالی درآمدهای حاصل فروش شکر
سفید (افزایش در حدود ۱۰٫۵ درصدی نرخ‌های فروش و ۲۰۰۰ تنی مقادیر فروش) و افزایش
بهای تمام‌شده تنها ۸۰ میلیارد ریالی ناشی از خرید مواد اولیه (چغندر) است.

لازم به ذکر است شرکت در سال ۱۳۹۷ بر اساس استراتژی‌های
فروش خود، به کاهش ۵۰ درصدی فروش و تولید شکر سفید حاصل از تصفیه شکر سفید خریداری‌شده،
پرداخته که با توجه به حاشیه سود پایین این عملیات، سودآوری شرکت دچار تغییرات
محسوسی نشده است.

همچنین، کاهش ۲۸ میلیارد ریالی هزینه‌های فروش، عمومی و
اداری و نیز هزینه‌های مالی شرکت در این سال نیز از دیگر عوامل کاهش هزینه‌ها و افزایش
سودآوری خالص محسوب می‌شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186260/کاهش-بهای-تمام-شده-و-رشد-چشمگیر-سودآوری-قهکمت