به گزارش بورس نیوز، آخرین قیمت ۳ دلار نسبت به قیمت پایانی دسامبر افت داشته میلگرد صادراتی ترکیه ۴۴۵ تا ۴۵۵ دلار هر تن فوب ثبت شده است و علی رغم افت قیمت در بازار خریداری نیست و شرایط هر روز بدتر می شود. در واقع خریداران هنوز در جو تعطیلات هستند و میلگرد و مفتول ترکیه طرفداری ندارد.

قابل ذکر است مفتول صادراتی ترکیه نیز از ۴۸۵ تا ۴۹۰ دلار به ۴۸۰ تا ۴۸۵ دلار هر تن فوب رسیده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186180/رکود-در-بازار-مقاطع-صادراتی-ترکیه