به گزارش بنکر (Banker)، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری را بررسی کرده است. در بررسی‌ها سازمان یک بار براساس محاسبات بانک مرکزی و یک بار هم مطابق با بررسی‌های وزارت اقتصاد و یک بار هم براساس تاییدیه سازمان حسابرسی ارقام بدهی دولت را محاسبه کرده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/242972/دولت-به-بانک‌ها-و-موسسات-اعتباری-چقدر-بدهکار-است؟