به گزارش بورس نیوز، محمود شایان در بازدید خود از عملکرد این شعبه در زمینه جذب منابع اظهار رضایت کرد.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: با توجه به فعالیت های مناسب و مطلوب این شعبه، زمینه ارتقای خدمات به مشتریان و مراجعه کنندگان باید بیش از پیش افزایش یابد تا زمینه ساز تعامل، جذب مشتریان و فرصتی جهت سودآوری برای بانک باشد.

شایان همچنین خواستار معرفی و استفاده هرچه بیشتر از دستاوردهای انفورماتیکی بانک شد و بر اهمیت جلب رضایت مشتریان و تسریع در ارائه خدمات بانکی و جذب و حفظ منابع تاکید کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186182/توجه-ویژه-بانک-ملی-به-افزایش-رضایتمندی-مشتریان