به گزارش بورس‌نیوز، شاید عجیب نباشد که واگذاری‌ها دل نماینده‌ای از بهارستان را خون کرده باشد چراکه به نقل از ایشان، بنگاهی که تا دیروز مدیران آن در پی وام و تسهیلات هر روز راه‌پله‌های بهارستان را بالا و پایین می‌کردند که آی مردم ما زیانده هستیم، چند وقتی شده که به‌عنوان بنگاهی سودده در لیست فروش قرار گرفته و خواهان فروش آن هستند؛ حال این نماینده گفته که هر طوری شده مانع از فروش می‌شویم و البته باید نشست و دید که زور کدام سمت به آن‌یکی می‌چربد.

نگاهی دقیق‌تر حاکی از آن است که سکوهای نیمه‌تمام زیر ۵۰درصد به انگشتان دست رسیده و حال که تکانی به شرکت رسیده، صداهای بلندی از این شرکت طنین انداز شده است.

از راه‌پله‌های میرداماد خبر رسیده که بانک مرکزی اعلام کرده که برای محاسبات طرح‌های سرمایه‌گذاری نرخ ارز، نرخ ارز ثانویه باید مبنای تسویه و محاسبات قرار گیرد؛ به نظر کم‌کم نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی در اقتصاد جا می‌افتد، علی‌برکت‌الله.

درحالی که از سوی بهارستان شنیده شده که افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۹۷ با کمک درآمدهای حاصل از تسعیر ارز انجام خواهد شد اما خبرهایی که از بانک‌ها به بیرون درز کرده آنگونه بوده که تسعیر ارز راهگشا نیست زیرا اموال و دارایی‌ها هم فروش نمی‌رود، زیرا برای سودهای سپرده یکسری ارز جابه‌جا شده که تسعیر شاید کارایی خود را از دست داده باشد.

قطعا دریافت مطالبات به صورت نقد از دریافت اوراق مناسب تر است؛ زیرا اوراق بدهی مدت دار بوده و شرکت های دارویی برای نقد کردن آن متحمل هزینه مالی می شوند؛ ولی در شرایط فعلی دریافت مطالبات در قالب اوراق هم اقدام موثری است که از بار مشکلات دارویی ها می کاهد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/186188/پرایدسواری-با-بوق-کامیون-ممانعت-از-یک-واگذاری