به گزارش بنکر (Banker)، این باجه در راستای سیاست های بنیاد مستضعفان مبنی بر ایجاد توسعه پایدار در مناطق کمتر برخوردار و به منظور ارائه بهینه خدمات و حمایت از طرح های اشتغالزا در این منطقه ایجاد شده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/242953/گشایش-باجه-بانک-سینا-در-ملکشاهی-ایلام