به گزارش بنکر (Banker)، یکی از نیازهای اساسی مشتریان، امکان دریافت صورتحساب تراکنش هاست. این کار از روش های مختلف از جمله سامانه بام، مراجعه به خودپرداز، مراجعه به شعبه و … امکان پذیر است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241927/-بله-به-شما-صورتحساب-کارت-بانک-ملی-می-دهد