به گزارش اخبار بانک، “محمود دودانگه” عضو هیئت مدیره بیمه حافظ ، سرپرستی شرکت را برعهده گرفته است.

وی پیش از این معاون اسبق برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی بود.

گفتنی است ، چندی پیش عطائی از شرکت بیمه حافظ جدا شد .

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65451/محمود-دودانگه-سرپرست-بیمه-حافظ