به گزارش بنکر (Banker)، صمد کریمی گفت: بانک مرکزی در تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کرده؛ اما براساس رفتاری که صادرکنندگان داشتند، می توانستند بهتر عمل کرده و به اقتصاد کشور کمک کنند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241897/آخرین-وضعیت-بازگشت-ارز-صادراتی