«موازی کاری در این بخش به شدت آزاردهنده است و وزارت ارشاد، ارتباطات و صنعت، معدن و تجارت هر کدام به نوعی خود را متولی این کار می داند و این باید در دولت تعیین تکلیف شود».
وی افزود: به دلیل محدودیت های فراوان اقتصاد ایران ناشی از تحریم های بین المللی، در بحث انتقال فناوری ها، انتقال ارز، تبادلات بندری و کشتیرانی، تولید و صادرات با مشکلات عدیده ای روبروییم و این تجربه هر روز تلخ تر می شود اما ویژگی های صنعت آی.تی به گونه ای است که در این شرایط حساس می تواند یکی از مسیرهای اساسی در برون رفت اقتصاد از مشکلات موجود باشد.

رییس فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران که ریاست کمیسیونی با همین نام را در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برعهده دارد، نیز گفت: تاکنون ۷۰ مجوز به صداوسیما و وزارتخانه ها و سازمان های مختلف برای صادرات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شده، در حالی که متولی اصلی وزارت ارتباطات است که باید برای صادرات این بخش اقدام کند.
نخستین نشست هم اندیشی پیرامون توسعه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات عصر امروز با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی ایران و تشکل های صادراتی در سالن خلیج فارس مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185993/70-درصد-مشکل-صادرات-ناشی-از-خودتحریمی-است