به گزارش بنکر (Banker)، هیات دولت در جلسه امروز خود به ریاست رییس جمهوری با هدف حمایت از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی که طرح تولیدی خود را اجرا نموده لیکن به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و به صورت غیرارادی نسبت به بازپرداخت بدهی اقدام نکرده‌­اند، درخصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی مذکور و چگونگی تمدید دوره‌های آن تصمیم گیری کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241883/نحوه-بازپرداخت-تسهیلات-از-حساب-ذخیره-ارزی-تعیین-شد