به گزارش بورس
نیوز، در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی
عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. براساس رسیدگی انجام شده مواردی حاکی از
مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نشد و افزایش سرمایه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلامانع است.

تاییدیه تقاضای انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185951/تاییدیه-تقاضای-انتشار-سهام-جدید-شرکت-سرمایه-گذاری-دارویی-تامین