به گزارش بورس نیوز، در مجمع
عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت نفت
پارس برگزار شد.

همچنین مجمع با افزایش سرمایه ۶۰درصد از محل مطالبات و آورده نقدی و ۴۰درصد سرمایه فعلی در
اختیار هیئت مدیره موافقت کرد.

بنابراین، با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی
به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این
مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید. لذا، به دارندگان حق تقدم سودی
تعلق نمی‌گیرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185906/تشریح-افزایش-سرمایه-از-محل-مطالبات-و-آورده-نقدی-و-سرمایه-فعلی