به گزارش بورس نیوز، سرمایه‌گذاری
گروه صنعتی رنا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۴۵
ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

بر اساس این گزارش، سرمایه ثبت شده شرکت به میزان ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال بوده و سرمایه ثبت نشده نیز ۱٫۹۶۰٫۰۰۰ میلیون ریال ذکر شده است.

این شرکت براساس عملکرد
واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۵۸,۴۱۷ میلیون ریال سود
خالص محقق کرده است.

کسب سود خالص نماد «ورنا»*****

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185903/ورنا-به-ازای-هر-سهم-45ریال-سود-ساخت