به گزارش بنکر (Bankerبانک مرکزی فرایند تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز را مدتی است آغاز کرده و به نظر می‌رسد تا پایان سال این فرایند به پایان برسد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241840/تدوین-دستورالعمل-عملیات-بازار-باز-توسط-بانک-مرکزی