سهامداران از سهم‌های گروه بانکی که در سبد خود دارند چندان رضایتی نداشته و شاید انتظارات آنها برآورده نشود چراکه فضایی که برای تنفس بانک‌ها مورد نیاز است، هیچ بارقه‌ای از امید نبوده و تنها بازی‌های بانکی با جیب سهامدار و سپرده‌گذار بوده که این سهم کماکان محلی برای بروبیا برخی نوسان‌بگیران تبدیل شده است.

تعطیلات عید نو و خبری تا پایان دی‌ماه

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185925/رزرو-اسامی-برای-بلیت-برای-سکان‌داری-بازار-ضرب‌العجل-یک-طرفه