به گزارش بنکر (Banker)، پیام رسان مالی «بله» اکنون بیش از دو میلیون و ۸۲۰ هزار عضو دارد و در پاییز امسال تعداد ۱۴۱ هزار کانال و ۱۴۵ هزار گروه در پیام رسان مالی بله فعال بوده اند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241832/۱۸-بانک-متصل-به-پیام-رسان-بله