به گزارش بورس
نیوز، بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور که شامل همه اطلاعات تولید انرژی اولیه،
عرضه انرژی اولیه، عرضه انرژی نهایی و مصارف بخشی حامل‌های انرژی است، مجموع تولید
انرژی اولیه کشور در سال ۹۵، ۳۴۱۱,۴۶ میلیون بشکه معادل نفت
خام بوده که نسبت به سال پیش از آن، ۱۷.۴ درصد
افزایش یافته است. سهم نفت خام و گاز غنی از این میزان افزایش به ترتیب، ۴۰.۲ و ۵۹
درصد بوده است
.

میزان عرضه انرژی اولیه
در سال ۹۵ نیز بیش از ۱۹۹۶,۸۴میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴،
۱.۵ درصد کاهش یافته است
.

مصرف نهایی انرژی در سال
۹۵ نیز ۱۳۴۴,۸۸ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که بیشترین سهم مربوط به بخش خانگی
و پس از آن بخش صنعت است
.

تولید ناخالص داخلی در
سال ۱۳۹۵ به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ با ۸,۳۵ درصد افزایش به ۶۷۳۰۹۴ میلیارد ریال رسیده
و شدت عرضه انرژی اولیه به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ نیز ۳.۰۵۸ بشکه بر میلیون ریال
بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال
پیش از آن، ۶.۰۳ درصد کاهش نشان می‌دهد
.

ترازنامه هیدروکربوری
کشور که از سوی موسسه مطالعات انرژی تهیه و تدوین می‌شود در سایت درگاه ملی انرژی
و از طریق آدرس اینترنی
www.iranenergyinfo.ir در دسترس است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185844/تولید-انرژی-اولیه-کشور-بیشتر-شد