به گزارش بورس نیوز، علیرضا عبادی گفت: تولید تکلیفی
گاز از پارس جنوبی و سکوهای تحت هدایت این مدیریت پس از انجام تعمیرات اساسی سکوهای
گازی پارس جنوبی در پایان مهرماه، در سه ماه سوم امسال به‌طور کامل بر میزان توان
سکوها و تولید تکلیف شده از سوی وزارت نفت منطبق بوده است
.

وی با اشاره به این‌که هم اکنون به‌طور میانگین
روزانه ۵٨۵ میلیون مترمکعب گاز غنی از میدان پارس جنوبی تولید می‌شود، اظهار کرد:
با توجه به توسعه و بهره‌برداری از مرحله نخست فازهای باقی‌مانده (۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا
۲۴) در سال جاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید برداشت گاز از دریا، میزان تولید گاز از
سکوهای گازی این میدان تا پیش از پایان امسال به بیش از ۶٠٠ میلیون متر مکعب در
روز می‌رسد
.

براساس تکلیف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، امسال افزایش ظرفیت ۸۴ میلیون
مترمکعب تولید روزانه گاز در دستور کار شرکت نفت و گاز پارس قرار دارد که تاکنون
از بخش نخست فراساحل فاز ۱۴ افزایش ظرفیت تولید ۲۸ میلیون مترمکعب معادل نیمی از
مجموع تولید گاز این فاز محقق شده و با بهره‌برداری از مرحله نخست فازهای ١٣ و ٢٢
تا ٢۴، ۵۶ میلیون مترمکعب دیگر نیز به ظرفیت تولید گاز غنی از میدان پارس جنوبی
افزوده می‌شود
.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185765/تولید-میانگین-٥٨٥-میلیون-مترمکعب-گاز-غنی-از-میدان-پارس-جنوبی