تصمیم هیئت‌مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 50 درصدی «دلقما»///کدال

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، هیئت مدیره شرکت داروسازی لقمان به استناد مصوبه ۲۲ تیر ماه سال
گذشته، قصد افزایش سرمایه این شرکت به میزان ۵۰ درصد و به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال
را از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران دارد. به این ترتیب، سرمایه ثبت شده شرکت به ۶۷۵ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185757/تصمیم-هیئت‌مدیره-مبنی-بر-افزایش-سرمایه-50-درصدی-دلقما