به گزارش اخبار بانک به نقل از تسنیم، بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، بر اساس لایحه بودجه در سال ۹۸ میزان وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۵ درصد است. این میزان در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۳۳ درصد، در بودجه سال ۹۶ حدود ۳۵ درصد و در عملکرد سال ۹۵ حدود ۲۷ درصد بوده است.

بر اساس محاسبه انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس، در لایحه بودجه ۹۸ قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی ۵۴ دلار، متوسط برابری دلار ۶۰۰۰ تومان(برای کالاهای اساسی ۴۲۰۰ و برای سایر کالاها ۸۰۰۰ تومان) صادرات نفت ۱٫۶۳۵ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز ۳٫۴ میلیارد دلار فرض شده است. این در حالی است که مقامات سازمان برنامه و بودجه نرخ برابر دلار را ۵۷۰۰ تومان عنوان کرده بودند.

همچنین سهم بودجه عمومی ۲۳٫۷۵ میلیارد دلار که معادل ریالی آن ۱۴۲ هزار میلیارد تومان میباشد. سهم صندوق توسعه ملی ۶٫۵۹ میلیارد دلار، سهم شرکت نفت ۴٫۶۵ میلیارد دلار و سهم شرکت گاز ۰٫۵۱ میلیارد دلار است.

قیمت دلار در بودجه ۹۸

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65349/قیمت-دلار-بودجه-۹۸