به گزارش بنکر (Banker) به نقل از تایمز آف ایندیا، اسکناس‌های جدید در مقایسه با اسکناس های قدیمی دارای چندین تفاوت هستند. مهم ترین تغییر اسکناس جدید، تغییر رنگ اسکناس های ۲۰ روپیه‌ای جدید خواهد بود. به گفته شاکتیکان داس، رئیس بانک مرکزی هند، اسکناس های قدیمی ۲۰ روپیه‌ای در چرخه باقی خواهند ماند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241771/چاپ-اسکناس-های-جدید-روپیه