به گزارش اخبار بانک به نقل از تایمز آف ایندیا، اسکناس‌های جدید در مقایسه با اسکناس های قدیمی دارای چندین تفاوت هستند. مهم ترین تغییر اسکناس جدید، تغییر رنگ اسکناس های ۲۰ روپیه‌ای جدید خواهد بود. به گفته شاکتیکان داس، رئیس بانک مرکزی هند، اسکناس های قدیمی ۲۰ روپیه‌ای در چرخه باقی خواهند ماند.

به گفته بانک مرکزی هند، در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از کل تراکنش‌های نقدی در این کشور بر حسب اسکناس‌های ۲۰ روپیه‌ای صورت می‌گیرد و ۱۰ میلیارد قطعه از این اسکناس چاپ شده است که از این تعداد، ۴.۹۲ میلیارد اسکناس در چرخه هستند.

پیش از این، بانک مرکزی هند اقدام به تغییر مشخصه‌های ظاهری اسکناس ۱۰ روپیه‌ای این کشور کرده بود. به نظر می رسداسکناس ۲۰ روپیه‌ای جدید نیز به مانند اسکناس ۱۰ روپیه ای دارای رنگ قهوه‌ای و منقش به چهره ماهاتما گاندی، رهبر استقلال این کشور خواهد بود.  

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65352/چاپ-اسکناس-های-جدید-روپیه-هند