به گزارش بنکر (Banker)، دنیای اقتصاد نوشت: این تاخیر در حالی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با موج‌های گسترده‌ای از نااطمینانی مواجه بوده است؛ اگر چه در مقاطع ثبات پیش‌بینی آحاد اقتصادی کمتر با خطا موجه می‌شود اما در مقاطع التهاب، که دامنه خطای پیش‌بینی آحاد اقتصادی از متغیرهای اقتصادی بیشتر است، محققان و فعالان اقتصادی به مراتب نیاز به به‌روزرسانی سریع‌تری از گزارش‌های اقتصادی دارند تا تصمیمات خود را بر مبنای آنها اخذ کنند. این تاخیر حداقل ۴ روزه موج‌های متفاوتی از گمانه‌زنی‌ها را بین اقتصاددانان و تحلیلگران ایجاد کرده است.
برخی سناریوی «حبس آماری» را مطرح می‌کنند و معتقدند سیاست‌گذار جریان شکل‌گیری انتظارات را با استراتژی حبس آماری منحرف می‌کند. به عقیده برخی دیگر، تاخیر در انتشار گزارش خود یک استراتژی مدیریتی برای جهت‌دهی به انتظارات عموم است. فارغ از دلیل اصلی تاخیر در ارائه گزارش، تجربه نشان داده خروج متولی پولی از ریل قاعده‌مندی به هر دلیلی، اعتماد عمومی را به سیاست‌گذار سلب کرده و درجه انحراف در مسیر شکل‌گیری انتظارات را افزایش می‌دهد؛ انحرافی که متناسب شرایط فعلی و حساس حاکم بر اقتصاد ایران نیست.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241753/بایکوت-آمار-تورم