به گزارش بورس نیوز، اسدالله قره‌خانی آلوستانی
با اشاره به اینکه شاه بیت «طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت
خام با استفاده از سرمایه‌های مردمی» ارائه تنفس برای بازپرداخت خوراک یا میعانات
خریداری شده به شرکت ملی گاز است، گفت: این تنفس به معنای آن است که سرمایه‌گذاران
می‌توانند پول خوراک دریافت کرده را به مرور و طی چند سال پرداخت کنند
.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در خانه ملت در
ادامه داد: در واقع می‌توان سرمایه در حال گردشی را از صندوق توسعه ملی در اختیار
این سرمایه‌گذاران برای خرید خوراک قرار داد و اجازه داد به مرور در طول ۱۰ تا ۱۵
سال این سرمایه را بازپرداخت کنند
.

نحوه سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های میعانات
گازی توسط مردم چگونه است؟

وی در توضیح نحوه سرمایه‌گذاری در احداث و تکمیل
پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام توسط مردم، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در این
مهم بدین گونه است که هر طرح یک مجری دارد و مابقی نیز سهام‌داران کوچک هستند
.

دو مشکل طرح؛ مشخص نبودن چگونگی برداشت از
صندوق توسعه ملی و نوع همکاری سهامداران خرد با اصلی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در
طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت‌خام با استفاده از سرمایه‌های
مردمی، سرمایه‌های بخش خصوصی مدنظر است نه دولتی، اظهارکرد: این طرح البته دو مشکل
دارد، ابتدا اینکه چگونگی برداشت از صندوق توسعه ملی و سهم آن در این طرح مشخص نیست
چراکه برداشت از صندوق نیازمند اذن مقام معظم رهبری و دو سوم رای نمایندگان مجلس
است، همچنین برای چگونگی وضعیت و نوع همکاری سهام‌داران خرد با سهام‌دار اصلی فکری
نشده است
.

هدایت نقدینگی به سمت تولید و فعال کردن بنگاه‌های
اقتصادی حوزه نفت، دو هدف اصلی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی

این نماینده مجلس همچنین توضیح داد: طرح افزایش
ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی دو
هدف را دنبال می‌کند، نخست هدایت نقدینگی به سمت تولید و دیگری فعال کردن طرح‌ها و
بنگاه‌های اقتصادی حوزه نفت که موجب بی‌اثر شدن تحریم‌های نفتی در آینده خواهد شد
.

ارائه تنفس برای بازپرداخت پول خوراک؛ یکی از شیوه‌های
فعال کردن بنگاه‌های اقتصادی

قره‌خانی درخصوص شیوه‌های فعال کردن طرح‌ها و بنگاه‌های
اقتصادی حوزه نفت، توضیح داد: ارائه تنفس چند سال برای بازپرداخت پول خوراک خریداری
شده یکی از شیوه‌های فعال کردن طرح‌ها و
بنگاه‌های اقتصادی حوزه نفت است
.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: برداشت
از پالایشگاه‌ها حدود دو میلیون بشکه در سال تخمین زده است حال طبق «طرح افزایش
ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌های مردمی» نباید
سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل به صندوق واریز شود بلکه به این سهم به سرمایه‌گذاران
پرداخت شود و آن‌ها طی ۱۰ تا ۱۲ سال این پول را بازپرداخت کنند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/185657/تنفس-برای-بازپرداخت-خوراک-یا-میعانات-خریداری-شده-به-شرکت-گاز