به گزارش بنکر (Banker)، محمود شایان در جمع روسای ادارات امور شعب منطقه دو کشور با بیان این که امور بانک به هم افزایی همه کارکنان نیاز دارد، فصل زمستان را برای بانک بسیار با اهمیت خواند و اظهار کرد: از همه ظرفیت ها برای تجهیز منابع بانک باید استفاده شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241738/الزامات-بانک-ملی-برای-آخر-سال