به گزارش بنکر (Banker)، مجید هادی با بیان این مطلب به خبرنگار بنکر عنوان کرد: بانک سینا مسیر سنتی خود را همراه با تکنولوژی طی می کند و این دلیل نیست که چون بانک در حوزه استارتاپ ها سرمایه گذاری کرده از ازایه سرویس های جدید و پیشرو به مشتریان غافل شویم.

منبع خبر: http://banker.ir/news/241732/۳-محصول-نوآورانه-همراه-بانک-سینا-در-راه-است