به گزارش اخبار بانک، درآمدهای تسهیلات اعطا شده این بانک در آذرماه سال جاری با بیش از ١٣ درصد رشد نسبت به ماه قبل، از  هشت هزار و ۴۵٣ میلیارد ریال  به ٩ هزار و ۵٩١ میلیارد ریال افزایش یافت که در این مدت بیش از هزار و ١٣٧ میلیارد ریال رشد داشته است.

در عین حال سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آذرماه ١١ هزار و ۵١ میلیارد ریال بوده که نسبت به آبان ماه (ماه قبل)، یک‌ هزار و ۴۴٨ میلیارد ریال کاهش یافته و در مجموع سود عملیاتی بانک از مجموع نتایج به‌دست‌آمده بالغ بر دو هزار و ۵٨۶ میلیارد ریال در آذر ماه بهبود یافته که نشان دهنده روند مثبت و مساعد این بانک در بخش سودآوری عملیاتی است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65275/روند-بهبود-سود-عملیاتی-بانک-صادرات-ادامه-یافت