به گزارش اخبار بانک به تقل از روابط عمومی بانک تجارت ، این اختلال از ساعت۲ لغایت ۵ بامداد جمعه هفتم دی ماه در خدمات الکترونیک شامل تلفن بانک، اینترنت بانک ، موبایل بانک، خدمات کارت و دستگاههای خودپرداز و POS بانک تجارت ایجاد می شود و پس از اتمام عملیات بروز رسانی سیستم ها ، خدمات مذکور طبق روال در اختیار مشتریان قرار می گیرد. 

روابط عمومی بانک تجارت از همکاری و صعه صدر مشتریان ارجمند قدردانی می کند.

مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با شماره ۱۵۵۴ به صورت شبانه روزی آمادگی پاسخگویی به عموم مشتریان را دارد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/65279/روزرسانی-خدمات-الکترونیک-بانک-تجارت-دربامداد-جمعه