به گزارش بنکر (Banker)، این یازدهمین دوره برگزاری این جشنواره است که در راستای تشویق مشتریان به استفاده از کارت‌های هدیه بانک اقتصادنوین برگزار شده است. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/239159/آخرین-مهلت-شرکت-در-جشنواره-کارت-هدیه-بانک-اقتصادنوین