به گزارش بورس‌نیوز، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی با سرمایه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، در ۹
ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷، مبلغ ۷۳۲ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال سود خالص کسب کرد
و بر این اساس مبلغ ۴۵۸ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره
مشابه سال مالی پیش ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد
.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص
دوره، در نهایت مبلغ ۸۷۰ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در
حسابهای این شرکت منظور شد
.

«وبوعلی» در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰
بهمن ۹۶، به صورت حسابرسی نشده، سود خالص را مبلغ ۴۱۹ میلیارد و ۴۳۹ میلیون ریال
اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ یک هزار و ۲۶۲ ریال سود به ازای هر سهم خود محقق
کرده بود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/184515/کسب-سود-خالص-شرکت-سرمایه‌گذاری-بوعلی