به گزارش بنکر (Banker)،طهماسب مظاهری ضمن حمایت از تصمیم اخیر بانک مرکزی درراستای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، گفت: اگر بانک مرکزی این بازار رانادیده بگیرد و نظارتی بر آن نداشته باشد درداخل این نظام، یک بازارآزاد دیگر نیز ایجاد می شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/238756/استقبال-از-به-رسمیت-شناختن-بازار-آزاد-ارز