فرید قربانی مدیرعامل
کارگزاری سهام پژویان شایان در خصوص پیش بینی وضعیت بازار امروز به بورس نیوز گفت:
امیدواریم که امروز به تبع افزایش تعداد معاملات شاخص بازار نیز روند رو به رشدی را در پیش گیرد.

وی با بیان اینکه نوسانات مثبت و منفی در ذات
بازار است، خاطرنشان کرد: امروز خودرویی ها منتظر افزایش قیمت هستند زیرا در صورت
تصویب این تصمیم، قیمت سهام خودرویی ها نیز افزایش می یابد اما در غیر اینصورت قیمت
این سهم ها روند کاهشی را تجربه می کند.

قربانی با بیان اینکه امروزحادترین مساله بازار
سرمایه افزایش قیمت خودرو است، ادامه داد: اگر این امر تا ظهر امروز امضا شود تعداد
متقاضیان و قیمت سهام خودرویی ها افزایش می
یابد.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه افزایش
یا کاهش سودآوری شرکت ها عاملی برای تعیین قیمت سهم ها محسوب می شود، افزود: امروز
فعالان بازار نگران هستند زیرا مشخص نیست که باید سهام خودرویی ها را بخرند یا بفروشند
که تا ظهر تکلیف این سهم ها مشخص خواهد شد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/183700/سهامداران-خودرویی-نگران-افزایش-قیمت-خودرو