به گزارش بنکر (Banker)، سید بهاء الدین حسینی هاشمی با بیان اینکه فرمول ارزش پول ملی تولید ناخالص داخلی تقسیم بر سطح عمومی قیمت‌هاست، به فارس اظهارداشت: اگر این را در نظر بگیریم اولا سطح عمومی قیمت‌ها بستگی به میزان حجم پول دارد به طوری که اگر حجم پول افزایش یابد اما سطح تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند و با این اتفاق قدرت پول ملی تضعیف می‌شود و حالت بلعکس آن موجب تقویت پول ملی می‌شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/237683/راهکارهای-تقویت-پول-ملی