به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در هفت ماه ابتدای امسال تعداد ۱۳ هزار و ۳۵ فقره تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش بیش از دو هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال و بالغ بر سه هزار و ۸۸۷ فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش ۶۲۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

همچنین این بانک در راستای عمل به رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، ۷۳۵ فقره از این تسهیلات به ارزش ۵۱ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۴۵۶ فقره به ارزش ۳۵ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

پرداخت ۱۳ فقره تسهیلات مشاغل خانگی بنیاد شهید به ارزش ۹۴۰ میلیون ریال و پنج هزار و ۶۲۲ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۵۱۴ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال و بازار کسب و کار بوده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/64419/خود-اشتغالی-17-هزار-جویای-کار-تسهیلات-بانک-ملی