بر مبنای بررسی‌های واحد سنجش و راه حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرایط بسیار نامساعدی بر بانک سرمایه حکم‌فرما است و با هزینه و زیان بسیاری دست و پنجه نرم می کند.

تعظیم ورشکستگی در مقابل «بانک سرمایه» / سرمایه ها در دام زیان

تا پایان
شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۴۹۰۹ میلیارد تومان زیان انباشته در حساب های شرکت جا
خوش کرده که حدود ۳۷ برابر سرمایه کنونی بانک است. به عبارت دیگر، با سرعت بسیار
بالایی از روی ورشکستگی رد شده و باید کلمه دیگری برای آن پیدا کرد.

نکته دیگر این است که فقط یک سرفصل از بخش بدهی ها به تنهایی با کل دارایی های بانک سرمایه برابری می کند. جمع کل دارایی های بانک سرمایه ۱۷۱۱۳ میلیارد تومان و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از ۱۷۵۵۵ میلیارد تومان است.

تحلیل فاصله ساختار دارایی های «سمایه» نسبت به میانگین ۸ بانک دیگر حاکی از اختلاف فاحش نیست. در شرایطی که مطالبات از بانک مرکزی نزدیک به ۱۴ درصد کل دارایی ها را تشکیل می دهد، این میزان در گروه ۹ درصد است.

تعظیم ورشکستگی در مقابل «بانک سرمایه» / سرمایه ها در دام زیان

از دولت و اشخاص دولتی مطالبه ندارد و حجم مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری ۳ درصد کمتر از میانگین گروه است. از طرف دیگر، بیش از ۵۰ درصد دارایی ها به بخش تسهیلات و مطالبات از اشخاص غیردولتی اختصاص دارد.

اما در سمت چپ ترازنامه بسیار شلوغ است و ارقام در سطح بالایی قرار دارد.

فاصله ساختار بدهی های «سمایه» از گروه بسیار زیاد است. بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ۲۷ درصد از میانگین گروه فراتر رفته است. ۱۱۹۱۸ میلیارد تومان بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حدود ۵ برابر میزان مطالبات این بانک از بانک مرکزی است.

تعظیم ورشکستگی در مقابل «بانک سرمایه» / سرمایه ها در دام زیان

سپرده سرمایه گذاری مدت دار بالاترین سهم را از کل بدهی های ۳۱۵۲۵ میلیارد تومانی دارد.

به گزارش آبسیم، سهم بانک سرمایه از درآمدهای مشاع در سال های گذشته وارد فاز نزولی شدیدی شد؛ به گونه ای که در سال ۹۵ عملیات بانک با زیان سنگین ۲۰۳۱ میلیارد تومانی به پایان رسید و با توجه به عملکرد ۶ ماهه سال جاری، به احتمال زیاد در پایان سال ۹۷ ارقامی بالاتر در حساب ها نمود پیدا کند.

تعظیم ورشکستگی در مقابل «بانک سرمایه» / سرمایه ها در دام زیان

در مجموع می توان گفت سپرده گذاری در این بانک ریسک نسبتا بالایی دارد؛ چرا که دارایی ها و سرمایه شرکت توانایی پوشش کل بدهی ها را ندارند و یک بانک ورشکسته محسوب می شود. از طرفی زیان انباشته به قدری بالاست که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیزکمک چندانی به خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی کند.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/182971/تعظیم-ورشکستگی-در-مقابل-بانک-سرمایه-سرمایه‌ها-در-دام-زیان