به گزارش بورس نیوز، بر اساس گزارش عملکرد بازار ثانویه روز گذشته حدود ۱۵ میلیون یورو ارز به این بازار تزریق شده که این میزان عرضه روند نزولی تزریق به سامانه نیما در هفته های اخیر ادامه یافته است. گفتنی است در این روز میانگین یورویی نرخ نیز حدود ۹۳۰۰ تومان بوده است.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/182979/روند-نزولی-تزریق-ارز-به-سامانه-نیما