با افت تولید خودروسازان طرح یک فوریتی مجلسیان برای مشارکت در نوسازی عملی می‌شود
؟!

وی با اشاره به سهم واردکنندگان
در جریان اسقاط خودرو، تصویب این طرح یک فوریتی مجلس را در حوزه اسقاط به نفع روند
نوسازی و اسقاط در کشور دانست و خاطرنشان کرد : پیش از ممنوعیت واردات خودرو،
واردکنندگان به ازای واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو باید ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده را
اسقاط و از رده خارج می‌کردند که در صورت تصویب طرح جدید مجلس ۲ برابر سهم واردات
خودرو، اسقاط صورت خواهد گرفت. البته در صورتی که خودروسازان مطابق برنامه یک
میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال تولید کنند.

رئیس ستاد مدیریت حمل و
نقل و سوخت کشور تصریح کرد: در صورتی که این طرح در صحن علنی مجلس رای بیاورد به
میزان یک چهارم تولیدات داخلی خودروسازان باید خودرو اسقاط شود.

نیکدار همچنین با اشاره
به اینکه این طرح در کمیسیون های مختلف تصویب و در آستانه ورود به صحن علنی است،
افزود: به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی با تصویب این طرح و ادامه روند قیمت‌گذاری هر
وجهی را که بواسطه خرید گواهی اسقاط پرداخت کنند از مردم دریافت خواهند کرد.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/181492/کاهش-سهم-خودروسازان-در-نوسازی-خودروها