اعتماد آنلاین: محمد دهقان نماینده مخالفت تصویب cft در مجلس گفت: علت دلار ۱۹ هزار تومانی اجرای الزمات FATF توسط دولت بود.

آمریکایی‌ها علیرغم تمام وعده‌هایشان تمام توانشان را گذاشتند که از طریق فشار اقتصادی مردم را به ستوه بیارورند و زمینه ضربه زدن به ایران را فراهم کنند.

در شرایط جنگی آیا ما باید شاگرد خوب کلاس باشیم یا نه؟ ما از زمان جنگ هم تحریم بودیم و به الزاماتی که گروه ویژه اقدام مالی برای ایران دیکته کرده پایبند نبودیم و کار خودمان را می‌کردیم.

از سال ۹۵ دوستانی که رفتند الزامات اف ای را پذیرفتند قبل از اینکه ما کنوانسیونی را بپذیریم.

در دو سال گذشته دوستان به خاطر اینکه می خواستند ثابت کننند با هنجارهای بین المللی هماهنگ هستند اجازاه ندادند که ارز وارد کشور شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63574/دهقان-دلار-۱۹-هزار-تومانی-خاطر-fatf