به گزارش بورس‌نیوز، یکی از اهداف تحریم‌های
آمریکا کاهش صادرات کشور در تمام زمینه‌های اقتصادی است. پتروشیمی یکی از مهم‌ترین
حوزه‌های اقتصادی بوده که آمریکایی‌ها برای کاهش صادرات آن دندان‌تیز کرده‌اند.

کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که با
عملیاتی کردن برخی برنامه‌های جایگزین می‌توان تحریم‌های صنعت پتروشیمی را دور زد
و دشمن را از رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در گفت‌وگو
با بورس‌نیوز ضمن تأکید بر وجود برنامه برای کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا،
گفت: هدف دشمنان ما آن است که با تحریم‌ها جلوی فعالیت‌های اقتصادی کشور را
بگیرند و وظیفه ما نیز در قبال این تحریم‌ها، برنامه‌ریزی برای دور زدن آن‌ها است.

وی ادامه داد: مدیران اقتصادی کشور ازجمله در
بخش پتروشیمی از مدت‌ها قبل از آغاز تحریم‌ها برای بی‌اثر کردن آن‌ها، برنامه‌ریزی
کرده‌ و در هلدینگ خلیج‌فارس نیز برنامه‌های خوبی برای ادامه فعالیت‌های
اقتصادی و صادراتی خود و خارج شدن از سایه تحریم تدوین شده است.

ربیعی تصریح کرد: تمام تلاش مدیران آن بوده که تأثیر تحریم‌ها را به صفر برسانند و پیش‌بینی بنده این است که تأثیر تحریم‌ها
با تلاش همه فعالان در صنعت پتروشیمی به حداقل خواهد رسید.

وی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر بازارهای صادراتی
صنعت پتروشیمی ایران گفت: شک نکنید آمریکایی‌ها تمام تلاش خود را برای گرفتن بازارهای
صادراتی ما می‌کنند اما؛ مطمئن باشید ما نیز تمام تلاش خود را برای بی‌اثر کردن
این توطئه به کارخواهیم بست.

مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس تأکید کرد: آمریکایی‌ها
دوست دارند صادرات صنعت پتروشیمی کاهش یافته و درآمد ارزی کشور کاسته شود که به‌تبع آن مشکلات
اقتصادی کشور افزایش یابد اما دندان‌تیز آمریکایی‌ها و آرزوی آنها به واقعیت تبدیل نمی‌شود.

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/180845/هیچ-کوره‌ای-خاموش-نمی‌شود-شطرنج-پتروشیمی‌ها-برای-بی‌اثر‌کردن-تحریم‌ها