به گزارش بنکر (Banker)، بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش قیمت ارز مشروط به شکل‌گیری ثبات نسبی، از یکسو بر جو روانی منفی حاکم در بازار معاملات مسکن اثر می‌گذارد و سبب بهبود انتظارات در این بازار می‌شود؛ اما از سوی دیگر احتمال افزایش تقاضای خرید در بازار ملک را تقویت می‌کند. در این میان، نیروی سوم با منشأ ارزی در بازار مسکن بروز خواهد کرد که «کاهش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران ساختمانی» را در پی دارد. برآیند نیروها، به نفع بازار مسکن است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/234532/اثر-نوسانات-نرخ-دلار-بر-بازار-مسکن