به گزارش بنکر (Banker)، به نقل از روزنامه هانلدز بلات، «هلموت گوتلیب» مدیر شعبه هامبورگ بانک ملی ایران گفت: بانک های آلمانی بطور فزآینده ای انجام پرداخت ها از بانک های ایرانی را رد می کنند و ظاهرا بیشتر از آمریکا می ترسند در نتیجه بعضی از صادرکنندگان کوچک و متوسط آلمانی با ورشکستگی احتمالی روبرو خواهند شد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/234536/۵۰-بانک-آلمانی-با-ایران-عملیات-پرداخت-دارند