به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق با سررسید یکساله، با نام، غیر قابل انتقال و با نرخ ۱۸ درصد سالانه از تاریخ انتشار است.

سود علی‌الحساب اوراق مذکور ماهانه پرداخت می‌شود و بازخرید قبل از سر رسید آن در شعب بانک با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود.

سود ۱۸ درصدی اوراق گواهی سپرده بانک ملی ایران، فرصتی مناسب برای آن دسته از هموطنان عزیز است که به دنبال روشی مطمئن برای سرمایه گذاری خود هستند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63492/آغاز-فروش-اوراق-گواهی-سپرده-بانک-ملی-نرخ-18-درصد