به گزارش بنکر (Banker)، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو، درخصوص الزامات مدیریت و هدایت نقدینگی، اظهار کرد: در طول ۱۲ سال گذشته دولت برای تامین منابع لازم برای هزینه هایش از طریق ایجاد نقدینگی، تجهیز منابع کرده است و به این موضوع توجه نداشته که نقدینگی در بانک ها و سطح جامعه را در حد رشد اقتصادی کشور تنظیم کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/234424/۲-راهکار-هدایت-نقدینگی