به گزارش بنکر (Banker)، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵  به شرح زیر است: شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۹.۴ درصد افزایش داشته است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/234417/تورم-تولیدکننده-شهریور-ماه-۱۸-۲-درصد-شد